Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008

Η υποχρεωτική θρησκευτική παιδεία συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στη σελίδα

http://www.secularism.org.uk/compulsoryreligiouseducationanab.html

Αναφέρθηκε από τον Omadeon σε συζήτηση που έγινε στο ιστολόγιο του Διαγόρα του Μήλιου.

Η μετάφραση δική μου. Κατά τη μετάφραση έγιναν μερικές διευκρινιστικές προσθήκες στο άρθρο, π.χ. η ακριβής ημερομηνία της δικαστικής απόφασης. Επειδή δεν κατέχω τη νομική ορολογία, ίσως υπάρχουν λάθη στη μετάφραση. Παρακαλώ τυχόν γνώστες που θα τα εντοπίσουν να μου τα επισημάνουν. Ευχαριστώ.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 ότι η επιβολή υποχρεωτικών μαθημάτων θρησκευτικής παιδείας και ηθικής στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο στην Τουρκία παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και σύστησε στην τουρκική κυβέρνηση να εναρμονίσει το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα και την εθνική της νομοθεσία με το Άρθρο 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αρ.1 της Σύμβασης, το οποίο αφορά το θέμα του δικαιώματος στην παιδεία.

Στις 2 Ιανουαρίου του 2004 ο Hasan Zengin, 47 ετών, και η κόρη του Eylem Zengin, 19 ετών, που ασπάζονται τον Αλεβισμό, κατέθεσαν καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όταν κατατέθηκε η καταγγελία, η Eylem παρακολουθούσε την εβδόμη τάξη σε δημόσιο σχολείο της περιοχή Avcılar της Ισταμπούλ. Ως μαθήτρια του δημόσιου σχολείου ήταν υποχρεωμένη να παρακολουθεί μαθήματα θρησκευτικής παιδείας και ηθικής.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Τουρκικού Συντάγματος και το μέρος 12 του Βασικού Νόμου αρ. 1739 περί εθνικής παιδείας, η θρησκευτική παιδεία και ηθική είναι υποχρεωτικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο στην Τουρκία. Το Φεβρουάριο του 2001 ο προσφεύγων κατέθεσε μια αίτηση στην Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας για εξαίρεση της κόρης του από το μάθημα θρησκευτικής παιδείας και ηθικής. Όταν οι αρχές απέρριψαν την αίτησή του, ο Hasan Zengin απευθύνθηκε στα διοικητικά δικαστήρια, ισχυριζόμενος ότι το εν λόγω μάθημα ήταν ασύμβατο με τις αρχές της εκκοσμίκευσης και ότι τα μαθήματα, τα οποία βασίζονταν στις διδαχές του Σουνιτικού Ισλαμισμού, δεν ήταν ουδέτερα.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2001, το Διοικητικό Δικαστήριο της Ισταμπούλ απέρριψε το αίτημα με την αιτιολογία ότι το μάθημα της θρησκευτικής παιδείας και ηθικής ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα και με την τουρκική νομοθεσία. Ο προσφεύγων απευθύνθηκε στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο στήριξε την προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι ο τρόπος διδασκαλίας της θρησκευτικής παιδείας και ηθικής στην Τουρκία παραβιάζει το δικαίωμα της Eylem στη θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα των γονέων της να διασφαλίσουν ότι η μόρφωσή της θα είναι σύμφωνη με τις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Αφού έκρινε αποδεκτή την υποβολή καταγγελίας τον Ιούνιο του 2006, το δικαστήριο του Στρασβούργου αποφάσισε ομόφωνα εχτές ότι παραβιάσθηκε το Άρθρο 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αφορά το δικαίωμα στην παιδεία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Σύμβασης, το οποίο αφορά την αποζημίωση, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η επισήμανση της παραβίασης συνιστούσε ικανή αποζημίωση για την μη χρηματική βλάβη την οποία υπέστησαν οι προσφεύγοντες.

Σύμφωνα με το Άρθρο 46, το οποίο αφορά το δεσμευτικό χαρακτήρα και την εφαρμογή των αποφάσεων, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η ως άνω παραβίαση προήλθε από ένα πρόβλημα στην εφαρμογή του σχολικού προγράμματος θρησκευτικής διδασκαλίας στην Τουρκία και από την απουσία κατάλληλων μεθόδων για την διασφάλιση του σεβασμού στις πεποιθήσεις των γονέων. Ως εκ τούτου αποφάσισε ότι η εναρμόνιση του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος και της τουρκικής νομοθεσίας με το Άρθρο 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνιστούσε κατάλληλη μορφή αποζημίωσης. Τέλος, επιδικάστηκε στους προσφεύγοντες το ποσό αποζημίωσης των 3,726.80 για κάλυψη εξόδων, κατόπιν παρακράτησης του ποσού των 850 ευρώ που χορηγήθηκε για νομική βοήθεια.

Ο Τούρκος Rıza Türmen, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η θητεία του οποίου λήγει σε λίγους μήνες, συμμετείχε στο επταμελές δικαστικό τμήμα που έλαβε την παραπάνω απόφαση.

Αν και η θρησκευτική παιδεία είναι υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία της Βρετανίας, οι γονείς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εξαίρεση των παιδιών τους τόσο από τη θρησκευτική παιδεία όσο και από τις ομαδικές πράξεις λατρείας.

©2008 National Secular Society (Limited by Guarantee).

Δείτε άλλα άρθρα με το ίδιο θέμα:

(ιδίως το δεύτερο είναι εκτενέστερο και επισημαίνει κάποια ενδιαφέροντα σημεία, όπως λόγου χάρη το γεγονός ότι ενώ επιτρέπεται η εξαίρεση Χριστιανών και Ιουδαίων από το μάθημα θρησκευτικών στην Τουρκία, δεν προβλέπεται η εξαίρεση μελών άλλων θρησκειών, γεγονός που συνιστά διακριτική μεταχείριση, ούτε προβλέπεται η εξαίρεση από το μάθημα των θρησκευτικών χωρίς την ανάγκη δήλωσης του θρησκεύματος, γεγονός που παραβιάζει την αρχή προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων).

http://www.pluralism.org/news/article.php?id=17838

http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/d0cd2c2c444d8d94c12567c2002de990/890d6714703b60e3c125736f002da351?OpenDocument

Το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?hudoc-en&action=html&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=65103&highlight=

Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, application no. 1448/04, §101, ECHR 9-10-2007

Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

http://www.echr.coe.int

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008

Συνέντευξη προέδρου Φιλελεύθερης Συμμαχίας

Ο αγαπητός μου Ούρφουρσλααγκ, ιστολόγιον Λιανοκλάδι, θα παρουσιάσει απόψε στις 9:30, στο κανάλι του Τάπερ Τιβί στο Γιουτιούμπ, συνέντευξη του Φώτη Περλικού, προέδρου της Φιλελεύθερης Συμμαχίας.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2008

Ρετροσπεκτίβα Ελληνικής Κλώσσας

Φίλες και φίλοι,

Σας πληροφορούμε ότι από σήμερα, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 1ου κύκλου δημοσιευμάτων της ομάδας της Ελληνικής Κλώσσας, ακολουθώντας τη μακρά παράδοση του χώρου των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ξεκινά μια ρετροσπεκτίβα των άρθρων της ιστοσελίδας της Ελληνικής Κλώσσας στο ιστολόγιον "Ελληνική Κλώσσα".

Ετσι οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν όσα είχαν ξεχάσει και να ξεχάσουν τα όσα ήξεραν. Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να σχολιάσουν τα άρθρα, να πλέξουν το εγκώμιο των συγγραφέων και να εκφράσουν το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη τους.

Το πρώτο άρθρο της σειράς θα δημοσιευτεί αύριο και θα ακολουθήσουν τα επόμενα με ρυθμό ενός άρθρου ανά εβδομάδα.

Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεώτεροι!

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008

ZEITGEIST

Όσοι δεν έχετε δει ακόμη το Zeitgeist, σπεύσατε.

Ο καιρός γαρ εγγύς.

http://www.zeitgeistmovie.com/

Δύο εκπληκτικά δίωρα ντοκυμανταίρ που παρουσιάζουν την κατάσταση στον πλανήτη με απλό και γλαφυρό τρόπο και προτείνουν μια εναλλακτική λύση στην καταστροφική πορεία μας.

Τα δυο μέρη είναι διαφορετικά μεταξύ τους και ανεξάρτητα, αν και μπορούν να ιδωθούν και σαν ένα συνεχές.

Αυτό που μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν το δεύτερο μέρος, και περισσότερο το δεύτερο μέρος του δεύτερου μέρους.


Το πρώτο μέρος με ελληνικούς υποτίτλους ΕΔΩ.

Το δεύτερο μέρος με ελληνικούς υποτίτλους ΕΔΩ.

Δείτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το δεύτερο μέρος.

Μας αφορά ΑΜΕΣΑ και μας αφορά ΟΛΟΥΣ.

Προσθήκη 8-11-08:
Για το πρώτο μέρος διατηρώ επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που παρατίθενται. Ένας φίλος μου επεσήμανε σε ιδιωτική αλληλογραφία ότι ορισμένες αναφορές στους μύθους αρχαίων θεοτήτων δεν είναι ακριβείς (π.χ. αναφέρεται ότι η γέννησή του Ώρος ή του Διονύσου και άλλων τοποθετείται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ αυτό δεν ισχύει πάντα, ναι μεν τοποθετείται γύρω στο χειμερινό ηλιοστάσιο όχι όμως ακριβώς στις 25 Δεκεμβρίου). Δεν ξέρω αρκετά για να επαληθεύσω ή να απορρίψω τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Δείτε το λοιπόν με κάθε επιφύλαξη.
Για το δεύτερο μέρος έχω να πω ότι φυσικά ούτε κι εκεί μπορώ να επιβεβαιώσω την ακρίβεια των πληροφοριών, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα είναι αδύνατον να επαληθευτούν οι πληροφορίες (π.χ. όταν τα στοιχεία που δίνει ο πρώην "οικονομικός εκτελεστής"). Διατηρώντας και εδώ κάθε επιφύλαξη, θα έλεγα ότι αν δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες απολύτως ακριβείς, πάντως η παρουσίαση του χρηματοποιονομικού συστήματος και των επιπτώσεών του είναι πολύ πειστική. Δείτε το και τα συμπεράσματα δικά σας.

Μπορείτε να διαβάσετε για τα ντοκυμανταίρ αυτά και στο Jungle Report, στις αναρτήσεις Zeitgeist και Zeitgeist Addendum, όπου γίνεται και συζήτηση.

Εγώ ομολογώ ότι επηρεάστηκα πολύ.

Πρώτα πρώτα κατάλαβα ότι η οικονομική κρίση όντως υπάρχει, και κατάλαβα και γιατί υπάρχει και γιατί αφορά ακόμη και εμάς που δεν έχουμε δάνεια και υποθήκες. Κατάλαβα πόσο αλληλένδετες είναι πραγματικά οι ζωές όλων των ανθρώπων πάνω στη γη. Κατάλαβα ότι το ισχύον κατεστημένο οδηγεί τον πλανήτη με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση. Και βρήκα μια πρόταση για αλλαγή, μια πρόταση διαφορετική από τις άλλες, μια πρόταση που μοιάζει βιώσιμη, μια πρόταση που ταιριάζει με τις αρχές και τη νοοτροπία μου.

Το πρόγραμμα Venus ίσως να μην είναι η τέλεια λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητας, είναι όμως μια αξιόλογη πρόταση, και είναι μια πρόταση που μπορούμε να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε εδώ και τώρα, σε προσωπικό επίπεδο. Προτείνει μια αλλαγή αναίμακτη, πράγμα πολύ σημαντικό για μένα, και φαινομενικά εφικτή.

Φυσικά το θέμα χωρεί πολλή συζήτηση, από το πόσο έγκυρα είναι αυτά που λέγονται στο ντοκυμανταίρ μέχρι το πόσο εφαρμόσιμη είναι πραγματικά η προτεινόμενη λύση.

Δείτε το και κρίνετε μόνοι σας.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2008

ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑ

Σε συζητήσεις με φίλους περί θρησκείας, συχνά ανακύπτει ένα θέμα που θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη και άνθρωποι που απέχουν από την οργανωμένη θρησκεία και απορρίπτουν την υπόθεση της ύπαρξης θεού, ιδίως ενός θεού χριστιανοεβραιομουσουλμανικού τύπου (δημιουργό του κόσμου και επόπτη της συμπεριφοράς των ανθρώπων), εκφράζουν συχνά την ανάγκη του υπερβατικού βιώματος, της πνευματικής εμπειρίας, της ψυχικής έκστασης.


Αναγνωρίζω και συμμερίζομαι ως ένα βαθμό αυτήν την ανάγκη. Ανάγκη, ως φαίνεται, βαθιά ανθρώπινη, που οδηγεί σε βιώματα βαθιά εκστατικά. Προτείνω όμως ότι μπορεί κανείς να τα βιώσει και έξω από το πλαίσιο κάθε θρησκείας, και χωρίς την αναγκαιότητα της πίστης στην ύπαρξη «θεού» ή της πίστης σε οποιοδήποτε άλλο δόγμα.


Η πνευματική ζωή εδώ και χιλιάδες χρόνια συνιστά μονοπώλιο των κυρίαρχων θρησκειών. Προκειμένου να βιώσεις την αίσθηση της ενότητας με την ύπαρξη, την κοινωνία με την ολότητα του σύμπαντος, την έκσταση της υπερβατικής εμπειρίας, την αναλαμπή του πνεύματος, υποτίθεται ότι πρέπει να τηρείς απαρέγκλιτα τους ηθικούς κανόνες και το τυπικό που επιβάλει η θρησκεία, και κυρίως ότι πρέπει να πιστεύεις στην ύπαρξη «θεού», μιας «υπερφυσικής» οντότητας, παντοδύναμης, πανταχού παρούσας και τα πάντα πληρούσας. Ο βουδισμός είναι κάπως καλύτερος από αυτήν την άποψη, και πάλι όμως διατηρεί ένα σύστημα ηθικών κανόνων και κάποια δόγματα, καθώς και ένα ιερατείο οι λειτουργείες του οποίου δεν περιορίζονται στην πνευματική αναζήτηση.


Γιατί ωστόσο να μην μπορεί κανείς να τα βιώσει όλα αυτά μέσα από το διαλογισμό, ή με την ελεγχόμενη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, ή και με τα δύο, ή με άλλες κατάλληλες τεχνικές, χωρίς να χρειάζεται να εστιάσει στην πίστη σε κάποιο δόγμα; Γιατί να μην μπορεί να αναζητήσει την πνευματικότητα σε προσωπικό επίπεδο, ελεύθερος από κανόνες και περιορισμούς, ελεύθερος από αφελείς πεποιθήσεις;

Τι είναι άλλωστε η υπερβατικότητα και η πνευματικότητα; Τι είναι η ψυχική έκσταση; Θα έλεγα πως είναι, σε γενικές γραμμές, μια προσωρινή αναστολή των λειτουργιών του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου και επικράτηση του δεξιού ημισφαιρίου. Έτσι βιώνουμε το χάσιμο του εαυτού, την ενότητα με το όλον, την ψυχική ανάταση, την υπέρβαση των εγκοσμίων, αφήνοντας για λίγο κατά μέρος τον κατακερματισμό, τον προγραμματισμό, την εκλογίκευση, που συνιστούν πρακτικά εργαλεία επιβίωσης και τεχνικής γνώσης του κόσμου.


Για μένα, αυτό το βίωμα είναι καθαρά φυσικό και διόλου "μεταφυσικό". Άλλωστε, εξ ορισμού οτιδήποτε υπάρχει στη φύση δεν μπορεί παρά να είναι φυσικό. Ακομη και ο "θεός", αν υπάρχει, είτε με τη μορφή συλλογικού ασυνείδητου είτε με τη μορφή καθαρής ενέργειας είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, θα είναι ένα φυσικό φαινόμενο.


Ένα τέτοιο βίωμα το θεωρώ ουσιαστικό και επιθυμητό και θα ήταν ευχής έργον αν οι θρησκείες εστίαζαν εκεί την προσοχή τους, αντί να ασχολούνται με τη συσσώρευση περιουσιών, με την άσκηση πολιτικής εξουσίας και με την επιβολή ηθικών κανόνων, ή ακόμη και με τη φιλανθρωπία. Ο ρόλος της θρησκείας, αν έχει κάποιο ρόλο στα ανθρώπινα, είναι ακριβώς αυτός: η διδασκαλία τρόπων προσέγγισης του υπερβατικού βιώματος. Αυτό και τίποτε άλλο. Ούτε εορτές και πανηγύρεις, ούτε παρηγορία και παραμυθιά, ούτε κατήχηση, ούτε προσηλυτισμός. Μόνον η αναζήτηση του πνευματικού βιώματος και η εκπαίδευση εκείνων, και μόνο εκείνων, οι οποίοι αναζητούν ενεργά το πνευματικό αυτό βίωμα.


Δυστυχώς όμως οι θρησκείες κάπου στο δρόμο έχασαν το πνεύμα και έμειναν με το γράμμα…


Αν έχετε λίγο χρόνο, δείτε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο εδώ. Το βίωμα για το οποίο μιλάει (προσωρινή επικράτηση της λειτουργίας του δεξιού ημισφαιρίου και αναστολή της λειτουργίας του αριστερού λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου) προσεγγίζει κατά τη γνώμη μου εντυπωσιακά τα πνευματικά βιώματα.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008

ΜΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟ ΚΡΑΧ?

Κουβέντιαζα σήμερα με μια φίλη και μου έλεγε ότι ο άντρας της, που ασχολείται με εισαγωγές εμπορευμάτων, σκέφτεται να κάνει περικοπές στα έξοδα της δουλειάς του, γιατί φοβάται την επερχόμενη οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα εξετάζει το ενδεχόμενο να μην κρατήσει τη γραμματέα του, την οποία είχε προσλάβει για μικρό χρονικό διάστημα δοκιμαστικά.
- Μα, της λέω, έχει πρόβλημα με τη δουλειά του;
- Όχι, μου λέει, αλλά φοβάται ότι θα προκύψει πρόβλημα αργότερα, και ότι δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει.
- Έχει σπάσει η δουλειά; Έχουν φύγει πελάτες;
- Όχι, προς το παρόν όλα καλά, αλλά ανησυχεί για το τι μπορεί να γίνει με τις τράπεζες.
Εγώ, οικονομολόγος δεν είμαι. Και όχι μόνον αυτό, είμαι πλήρως άσχετη περί τα οικονομικά. Κάθομαι όμως και σκέφτομαι και λέω:
Ο φίλςο δεν αντιμετωπίζει άμεσα κρίση. Αν όμως ο φίλος δεν κρατήσει τη γραμματέα του στη δουλειά, η γραμματέας θα αντιμετωπίσει άμεσα κρίση. Θα περικόψει τα έξοδά της, δεν θα πάρει πιστωτική κάρτα, δεν θα αγοράσει αυτοκίνητο με δόσεις, δεν θα νοικιάσει δικό της σπίτι, δεν θα κάνει ταξίδια στο εξωτερικό - τουλάχιστον όχι μέχρι να εξασφαλίσει κάποια άλλη δουλειά σταθερή και να ορθοποδήσει οικονομικά. Αν, με την ίδια λογική, πολλοί επαγγελματίες, φοβούμενοι την κρίση που προοιωνίζεται με τυμπανοκρουσίες, κάνουν περικοπές, στην ουσία θα προκαλέσουν μόνοι τους την κρίση.

Μπορεί να είμαι βλάκας, μήπως όμως αυτό είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία;

Το συζητήσαμε με τη φίλη και κάναμε τη σκέψη ότι ακόμη και στην οικονομική κρίση κάποιοι πλουτίζουν, εις βάρος φυσικά των υπολοίπων. Μήπως συμφέρει ορισμένους να δημιουργηθεί κρίση εκ του μη όντος; Μήπως όλο αυτό είναι, αν όχι εξ ολοκλήρου τουλάχιστον εν μέρει, τεχνητό;

Αδυνατώ να πάω αυτή τη σκέψη παραπέρα. Αρχίζει να θυμίζει συνομωσιολογία και πάντα αντιπαθούσα τη συνομωσιολογία. Καλά θα κάνω να αρχίσω να διαβάζω τον οικονομικό ταχυδρόμο και τη ναυτεμπορική, μου φαίνεται!


Κατά σατανική σύμπτωση το αγαπητό μου Ηλιότυπον δημοσίευσε εδώ μια ανάρτηση με πολύ παρόμοιο περιεχόμενο. Τα μεγάλα πνεύματα...

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008

ΔΗΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ!Το βιντεάκι μου το έστειλαν με email. Μετά διαπίστωσα ότι το έχει ανεβάσει στο YouTube o Takilicio.

Εγώ προσωπικά, συμπάσχω με τον έρημο τον Φύρερ. Τον κλαίει η ψυχή μου!