Κυριακή 26 Ιουλίου 2015

Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Η ανάρτηση αυτή γίνεται για να φιλοξενήσει τα σχόλια του άρθρου "Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία:πολιτισμικές ρήξεις εντός ενός ελληνορθοδόξου κοινωνικού περιβάλλοντος" του Αλέξανδρου Σακελλαρίου.

Το άρθρο έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο "Αθεΐα" όπου για λόγους πρακτικούς τα σχόλια είναι κλειστά και ο σχολιασμός γίνεται στα ιστολόγια των αρθρογράφων, εφόσον έχουν δικό τους ιστολόγιο. Σε περίπτωση που ο αρθρογράφος δεν έχει ιστολόγιο, ο σχολιασμός γίνεται σε κάποιο ιστολόγιο που αναλαμβάνει να φιλοξενήσει το άρθρο ή/και τα σχόλια.

Το συγκεκριμένο άρθρο θα δημοσιευτεί σε δύο συνέχειες. Μπορείτε να το διαβάσετε στον παραπάνω σύνδεσμο και να σχολιάσετε εδώ.