Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

Εκκλησία της Έριδος εν Ελλάδι

Και πάνω που έλεγα να ιδρύσω την εν Ελλάδι Εκκλησία της Έριδος, για να μεταλαμπαδεύσω Και στη χώρα μας την Αληθινή Πίστη στη Μεγάλη Θεά που αποκαλύπτεται στην Βίβλο του Δισκορδιανισμού και να διευρύνω την Δισκορδιανή Κοινότητα, ω του θαύματος διαπίστωσα πως ήδη υπάρχει!

All hail Eris!